Spoed
Tijdens openingstijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de praktijk. De assistente zal met u op zo kort mogelijke termijn een afspraak maken. Voor spoedgevallen buiten openingstijden, die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, zoals nabloedingen of een uitgeslagen tand kunt u een beroep doen op de MONDZORGPOLI Den Bosch.

Het spoeddienstnummer is: 073-3037520

Indien u van de dienst gebruik maakt,
moet u rekening houden met de volgende:

• U dient meestal contant af te rekenen.
• Voor behandeling buiten de gewone werkuren wordt een toeslag gerekend.
• U dient legitimatie en uw verzekeringspasje/polis mee te nemen